Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình được Bộ tài nguyên và môi trường cấp Giấy phép xử lý CTNH số 1-2-3-4-5-6.014.VX (cấp lần 5) ngày 19 tháng 01 năm 2022.


I. Địa bàn hoạt động được cấp phép:

Vùng Tỉnh
Vùng trung du và Miền núi phía Bắc " Toàn bộ vùng"
Vùng Đồng bằng Sông Hồng " Toàn bộ vùng"
Vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung " Toàn bộ vùng"
Vùng Tây Nguyên " Toàn bộ vùng"
Vùng Đông nam bộ " Toàn bộ vùng"
Vùng Đồng bằng Sông cửu long " Toàn bộ vùng"

II. Danh mục các hệ thống/ thiết bị được cấp phép xử lý/tái chế chất thải:

 

1. Lò đốt CTNH, công suất 2000 kg/h.

2. Lò đốt CTNH, công suất 500 kg/h.

3. Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 720 m3/ngày.đêm

4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 192 m3/ngày.đêm

5. Hệ thống xử lý bản mạch điện tử, công suất 1250 kg/h.

6. Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang thải, công suất 15 kg/h.

7. Hệ thống tẩy rửa thùng phuy, công suất 500 kg/h.

8. Hệ thống hóa rắn đóng gạch không nung, công suất 6000 kg/h.

Ngoài ra, còn một số hệ thống xử lý/tái chế như: Hệ thống xử lý ắc quy, pin; Hệ thống chưng cất; Hệ thống xử lý mực in thải.....

 

1. Thu gom vận chuyển chất thải
Công ty đã trang bị hệ thống phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại bao gồm 51 xe. Được chia thành 04 nhóm chính: + Nhóm xe bồn: 16 xe. + Nhóm xe tải: 32 xe. + Nhóm xe đầu kéo rơ mooc: 01 xe. + Nhóm xe máy: 02 xe ..