Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

Video

Thư viện ảnh

Hệ Thống XL Nước Thải - 720 m3/ngày đêm. Thu Gom Vật chuyển chất thải Hồ Sơ Pháp Lý Hệ Thống Lò Đốt 2000KG Hệ thống tái chế nhựa, nylon Hệ Thống đóng gạch không nung Hệ Thống xử lý bằng phương pháp Hóa - Lý

Đối tác