1. Thu gom, vận chuyển chất thải

1. Thu gom vận chuyển chất thải
Công ty đã trang bị hệ thống phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại bao gồm 51 xe. Được chia thành 04 nhóm chính: + Nhóm xe bồn: 16 xe. + Nhóm xe tải: 32 xe. + Nhóm xe đầu kéo rơ mooc: 01 xe. + Nhóm xe máy: 02 xe ..