2. Xử lý chất thải nguy hại

Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại, công suất 2000 kg/h.
Nguyên lý chung của lò đốt CTNH: Chất thải thuộc nhóm đốt được tập trung tại hệ thống nạp rác (01) của Lò đốt CTNH. Lò đốt chất thải công nghiệp là loại lò đốt kiểu ghi động có hai buồng đốt chính: buồng sơ cấp (2) là nơi đốt chất thải xảy ra các quá trình nhiệt phân, ..