Hiện tại, HIRT được đầu tư cơ sở hạ tầng - trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực môi trường cụ thể:


1. Hệ thống nhà xưởng:

+ HIRT có 11 xưởng để lưu giữ, xử lý chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Tổng diện tích lưu giữ chất thải lên tới 7000 m2.

+ HIRT có 01 container lạnh 60 m3, dùng để lưu giữ, bảo quản chất thải y tế.

+ Ngoài ra, HIRT còn trang bị tank chứa, bao bì, bồn....đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của pháp luật cũng như khách hàng về công tác thu gom, lưu giữ chất thải.


2. Hệ thống giám sát.

+ HIRT đã trang bị hệ thống cân điện tử 80 tấn, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển về nhà máy.

+ Ngoài ra, HIRT cũng trang bị camera an ninh để giám sát quá trình vận hành xử lý chất thải.


3. Hệ thống phương tiện vận chuyển:

Hiện tại, HIRT đã trang bị tổng số 51 xe vận chuyển chất thải nguy hại và được chia làm các nhóm chính sau:

          + Nhóm xe bồn: 16 xe.

          + Nhóm xe tải: 32 xe.

          + Nhóm xe đầu kéo: 01 xe.

          + Nhóm xe máy : 02 xe (vận chuyển chất thải y tế).


4. Hệ thống/ thiết bị xử lý chất thải.

HIRT có tổng số 21 hệ thống/thiết bị phục vụ cho công tác xử lý, tái chế chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.

+ 02 Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại, công suất 500 kg/h và 2.000 kg/h.

+ 02 Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 192 m3/ngày đêm và 720 m3/ngày đêm.

+ 02 Hệ thống hóa rắn đóng gạch không nung, công suất 400 kg/h và 6.000 kg/h.

+ 01 Hệ thống tái chế nhôm, công suất 4.000 kg/h

+ 01 Hệ thống tái chế nhựa, nylon, công suất 5.000 kg/h.

+ 01 Hệ thống tẩy rửa chất thải rắn, công suất 4.000 kg/h.

+ 01 Hệ thống tẩy rửa thùng phuy, công suất 500 kg/h.

+ 01 Hệ thống chưng cất, công suất 1.000 kg/h.

+ 01 Hệ thống xử lý dung dịch mực in thải, công suất 1.000 kg/h.

+ 01 Hệ thống xử lý bản mạch điện tử, công suất 1.250 kg/h.

Và một số hệ thống khác như: Xử lý pin, ắc quy; Xử lý bóng đèn....

Giấy phép xử lý CTNH
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số: 1-2-3-4-5-6.014.VX do Bộ TN & MT cấp ngày 10 tháng 04 năm 2019. ..

Giấy đăng ký kinh doanh
Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình được thành lập ngày 08 tháng 10 năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102963031 ngày 16 tháng 12 năm 2016 (thay đổi lần thứ 8). ..

Giấy chứng nhận ISO 14001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 ..

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ..

Giấy chứng nhận ISO 45001:2018
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 ..