Theo thống kê chi tiết của Công ty Urenco, đã có hơn 3000 người tham gia chương trình và số lượng thu gom rác thải tái chế từ chương trình này đã đạt 15,670 kg.

Hơn 1 tháng từ khi bắt đầu triển khai chương trình "Đổi rác thải tái chế lấy quà tặng”, đến nay Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Hà Nội (Urenco) đã triển khai rộng rãi chương trình này ở 4 quận trên địa bàn Hà Nội bao gồm quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình.

Theo thống kê chi tiết của Công ty Urenco, đã có hơn 3000 người tham gia chương trình và số lượng thu gom rác thải tái chế từ chương trình này đã đạt 15,670 kg. Những “con số biết nói” này đã thể hiện một phần nào đó sự thay đổi nhận thức và có những tín hiệu tích cực từ phía người dân cùng chung tay phân loại rác thải tại nguồn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cụ thể tại quận Ba Đình, thu đổi được 1784 kg rác tái chế với 298 lượt người dân tham gia; quận Đống Đa thu đổi được gần 2,069 kg với 763 lượt người dân tham gia; quận Hai Bà Trưng thu đổi được gần 4,077 kg, 320 lượt người dân tham gia; quận Hoàn Kiếm thu đổi được gần 7,741 kg rác, 1.641 lượt người dân tham gia.

Địa điểm thu gom, phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phường Cửa Đông.

Nhìn những kết quả đã đạt được trong thời gian chương trình được triển khai có thể thấy rằng, rất nhiều người dân đã có nhận thức về việc bảo vệ môi trường, xác định phân loại rác tại nguồn cũng là việc làm rất dễ thực hiện và mỗi cá nhân cùng thực hiện sẽ góp phần giữ gìn môi trường sống cho bản thân cũng như các thế hệ sau.

Trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, từ năm 2019, nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp đã có những hoạt động giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đến nay 100% các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã chuyển từ sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần sang thủy tinh. Nhiều doanh nghiệp cũng có những hành động góp sức ngăn chặn rác thải nhựa. Tiêu biểu như khách sạn Fortuna (quận Ba Đình) đã cắt giảm được hơn 238.000 chai nhựa/năm, 36.648kg túi nhựa/năm. Tập đoàn Unilever Việt Nam cắt giảm khoảng 100 tấn nhựa/năm thông qua việc giảm thành phần nhựa sản xuất bao bì, tiến tới không dùng nhựa trong sản xuất...

Người dân hào hứng mang rác thải tái chế tới điểm 282 Kim Mã đổi quà theo Chương trình "Đổi rác lấy quà" do Urenco tổ chức.

Thực tế, mỗi ngày thành phố Hà Nội phát sinh khoảng 6.000-7.000 tấn rác thải sinh hoạt. Do đơn vị thu gom không có đủ điều kiện để phân loại rác tái chế, nhất là rác thải nhựa, túi ni lông nên hầu hết được đưa đến các khu xử lý chôn lấp. Vì vậy việc phân loại rác thải, thu gom những rác tái chế là việc làm vô cùng cần thiết và hữu ích, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo thói quen tốt cho người dân cùng thực hiện.

(nguồn: moitruongvadothi.vn)