Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1V1GDjrMWMmczFtV-CzC-sdNi4QB2ClF2/view?usp=sharing

Báo cáo QTMT lao động lần 1-2023
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động lần 1-2023 https://drive.google.com/file/d/1pgvsFaIn9b_eTBRy45qc6rzTCB71lpjl/view?usp=sharing..

Báo cáo QTMT định kỳ Quý 1/2023
Báo cáo QTMT định kỳ Quý 1/2023 https://drive.google.com/file/d/1FdmRmiW0ElYod4lpgCHoti8QHkMTO0i0/view?usp=sharing..

Báo cáo QTMT định kỳ Quý 4/2022
Kết quả quan trắc môi trường định kỳ Quý 4-2022. https://drive.google.com/file/d/1_ctgov-5X7XPACSWQLP9BpbF34pePDU7/view?usp=share_link..

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường năm 2017
Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình được Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định số: 928/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 04 năm 2017. https://drive.google.com/file/d/1JJ3iPhh-pfBdgX9WrtTTovZVWlAUvtdO/view?us..

Thu gom, xử lý rác thải nguy hại: Bảo đảm quy trình, hạn chế dịch bệnh lây lan
(BGĐT) - Hơn một tháng qua, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp kéo theo rác thải nguy hại từ các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly phát sinh tăng. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế vi rút phát tán từ rác thải nguy hại, các cấp chính quyền, ngành chức năng tập tr..

Hà Nội: Những tín hiệu tích cực từ chương trình “Đổi rác lấy quà”
Theo thống kê chi tiết của Công ty Urenco, đã có hơn 3000 người tham gia chương trình và số lượng thu gom rác thải tái chế từ chương trình này đã đạt 15,670 kg. Hơn 1 tháng từ khi bắt đầu triển khai chương trình "Đổi rác thải tái chế lấy quà tặng”, đến nay Công ty TNHH MTV Môi..